Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« KB gaat websites bewaren | Hoofdmenu | Jacques Chapel (1946 - 2008) »

04 juli 2008

Dichter des Vaderlands via televoting

[Lees het hele bericht van Joep van Ruiten op Woest en Ledig >>]

Dichter des Vaderlands Driek van Wissen vreest dat hij begin volgend wordt opgevolgd door een vertegenwoordiger uit de Amsterdamse grachtengordel. Van Wissen zegt dit in een reactie op plannen om de verkiezing van de derde Nederlandse poet laureate ingrijpend te reorganiseren. Poetry International wil af van de rechtstreeks gekozen Dichter des Vaderlands en overweegt drie vooraf geselecteerde dichters kandidaat te stellen. (...)

Het vooraf selecteren van drie kandidaten wordt het werk van een commissie met een dichter, een literatuurwetenschapper, een poëzieliefhebber, een medewerker van NRC en iemand van Poetry International. Aan de vooravond van gedichtendag op 29 januari worden de drie op Nederland 3 voorgesteld. Kijkers bepalen aan het eind van het programma via sms wie de nieuwe Dichter des Vaderlands wordt. (...)

Van Wissen karakteriseert de plannen als 'tamelijk dubieus' en 'weinig democratisch'. "Ik kan het niet anders zien dan als een poging om er voor te zorgen dat er straks een dichter wordt gekozen die wel goed ligt in de Grachtengordel".Kwakman benadrukt dat nog volop wordt nagedacht over precieze invulling en de te volgen procedure. In september of oktober wil Poetry International de verschillende mogelijkheden bespreken met NRC/Handelsblad, de Koninklijke Bibliotheek, De Poëzieclub en de Nederlandse Programma Stichting (NPS). De derde Dichter des Vaderlands moet begin volgend jaar aantreden

Reacties

Cath Blaauwendraad

Laten we een stembiljet cadeau doen bij elke dichtbundel die men aanschaft. Zo worden er vooral stemmen uitgebracht door mensen die daadwerkelijk poëzie lezen.

Ik zie de bui al hangen want natuurlijk wordt hiermee de podiumpoëzie achtergesteld, niet iedere gekochte dichtbundel wordt daadwerkelijk gelezen en hoe doen we dat met buitenlandse dichters etc...

Maar het is heel democratisch en niet elitair en wellicht ook redelijk representatief.

Joost Baars

@Cath: Sympathiek idee. En als je bij iedere betaalde toegang tot een slam dat stembiljet ook cadeau doet, zul je de podiumpoëzie niet horen mekkeren.

Cath Blaauwendraad

En hoe meer je, op welke manier dan ook, aan poëzieconsumptie doet, hoe vaker je mag stemmen.

Het struikelblok is nog de armlastige poëziefanaat, die per jaar tientallen bundels leent (en leest!) bij de OBA maar geen geld heeft om daadwerkelijk al die dichtbundels aan te schaffen.

Wim van Til

Catherine: de luxe positie van de (hoofd)stedelijke bibliotheek. Elders vind je nauwelijks gedichtenbundels in bibliotheken.
Joost: ook andere festivalbezoekers (Nacht van de Poëzie, Poery International, Crossing Borders, e.d.) moet je een kans geven.

Hoe krijg je de stembiljetten in poëziebundels uit het marginale circuit: bibliofiele uitgaven, uitgaven in eigen beheer? Is het een idee om een bloemlezing samen te stellen van kandidaatDdV's en die te voorzien van een stembiljet. Die bloemlezing ruim verspreiden en (bijna) gratis maken.

Cath Blaauwendraad

@Wim: Mijn voorstel was nou juist bedoeld om van een voorselectie af te komen. Ik houd niet zo van rolmenu-democratie, waarbij een ander je voorschrijft waaruit (uit wie) je mag kiezen.

M.H.Benders


Met de keuze voor Driek van Wissen is een bepaalde lijn ingezet. Ik vind dat men zo'n lijn moet doortrekken om de functie tenminste nog enige consistentie te laten hebben. Logische vraag is dan wie past er in het rijtje Komrij - van Wissen - als volgende stap in de lijn? Daarop lijkt me maar 1 mogelijkheid plausibel: Bert Kuypers, de door van Wissen beedigde Helmondse stadsdichter. Met televoting bereikt men geen consistentie en het is juist van primair belang nu dat de functie dat wel nog kan uitstralen.

RHCdG

En zo dreigen we ons meteen weer te verliezen in procedurele zaken, en doen we ons best om eerlijk en rechtvaardig te zijn zodat het vermaledijde publiek, dat het tegenwoordig toch al overal voor het zeggen heeft ("U hebt er recht op") maar niet voor het hoofd te stoten, terwijl er toch heel andere dingen op het spel staan: de poëzie, bij voorbeeld. Hoe gaat het daarmee? Gaan we het aan het publiek overlaten wie de belangen van de poëzie het beste behartigt? Weet men wel welke dichters de hoogste oplagen hebben? Wordt de kans dan erg groot dat Van Dixhoorn, die de lieveling is van de kritiek, maar van wiens laatste bundel hier bij Verwijs al een jaar drie onverkochte exemplaren in de kast staan, - wordt de kans dan erg groot dat hij zou worden genomineerd?
M.i. dient er een profiel van die DdV te worden opgesteld, en dat dient m.i. te worden gemodelleerd naar het voorbeeld dat Komrij heeft gegeven. Die richtte een club op, een reeks, een blad, god weet wat verder nog. Mooie gedichten schrijven kunnen we allemaal wel, behalve ik. Aan de weg timmeren, niet om die poëzie te promoten, maar om haar *beter* te maken: dwz. nog ontoegankelijker voor het grote publiek. Bijkomend voordeel: Heytze = kansloos.

Melanie Vandenbergh

Toe maar, toe maar...
Is Bas Kwakman bang dat hun website met de pagina met gegevens van al wie gestemd heeft nog eens gaat "gehackt" worden, dat hij het nu zo aan boord wil leggen ?
Want inderdaad, de website van Poetry International is nog altijd even miserabel, en dan is het inderdaad niet moeilijk voor om het even welke ervaren surfer om al die gegevens zo maar van hun website te plukken...
Ik zou het eigenlijk met plezier nog een keer opnieuw gedaan hebben !
Jammer, dat Bas Kwakman mijn plezier wil bederven op deze manier !

Wim van Til

Cath: in jouw voorstel koppel je de dichtbundel aan het stembiljet. Hoeveel stemmen denk je, dat naar de dichter van de zojuist gekochte bundel gaan? Kun je beter direct de verkoopcijfers van bundels als uitgangspunt nemen. Volgens de wetten van bartjens c.s.: wie veel verkoopt, ligt kennelijk goed in de markt. Dan is het voorstel van RHCdG houtvaster; regel het door een soort sollicitatiemethodiek. En inderdaad aan de hand van een heldere taak-, functieomschrijving.

Cath Blaauwendraad

Beste Wil, daarom zou ik persoonlijk ook de aankoop van buitenlandse bundels erbij willen betrekken.

En let wel: hoe meer bundels je gekocht hebt (of poëziefestivals bezocht), hoe meer stemmen je uit mag brengen. Als iemand elke twee maanden een bundel koopt denk ik dat zijn (haar) zes stemmen automatisch naar de auteurs van die zes bundels gaan, integendeel.

Bovendien bestaat, als ik het goed begrepen heb, het grootste deel van de poëzie-aankopen uit bloemlezingen.

Nee, over die verkoopcijfertoestand heb ik wel degelijk nagedacht voordat ik mijn inval hier publiceerde en ik durf te beweren dat je een heel ander beeld krijgt dan de verkoopcijfers laten zien.

En waarschijnlijk ook een heel ander beeld dan wat de literaire elite (whatever that may be) laat zien: ik denk dat je op deze manier uitschieters naar zowel elitisme als populisme vermijdt.

Droog

Zie http://www.volkskrantblog.nl/bericht/209647 voor enige kanttekeningen bij deze verhalen/commentaren.

De hamvraag, hier nog niet aan de orde gekomen, is: wie wil eigenlijk? Zou dat geen mooie taak voor De Contrabas zijn om een inventarisatie van 'willigen' te maken?

Cath Blaauwendraad

Tja... je zou die stembiljettenronde ook als een voorronde kunnen zien en op basis van de uitslag een shortlist benaderen.

Droog: ik denk dat dit beter werkt dan dichters die zich kandidaat stellen, omdat op deze manier mensen 'door het volk geroepen worden' die uit zichzelf helemaal niet zulke ambities hadden.

Enfin, uit de shortlist pik je dan de kandidaten die interesse hebben en je vraagt ze vervolgens om hun plannen te ontvouwen, in een literair (podium-/radio-/televisie-)programma. Vraag: Wat zou je doen voor de poëzie als je verkozen werd? Op basis daarvan kun je dan gaan televoten of wat dan ook.

Volgens mij is zo iedereen tevreden, zelfs Rutger ;-)

Droog

Catharina, hoe dan ook ontkom je niet aan een lijst van dichters die willen. Als de benoemingscommissie of de kiezers niet weten wie beschikbaar zijn krijg je weer van die kluchten als in 2000 en 2005, toen bijv. een dementerende dichteres als kandidaat werd opgevoerd.

RHCdG

Ik zou zeggen: laat Pfeijffer het lekker doen. Die wil graag, die is bekend, die heeft allicht ambities (anders had hij het zo ver niet geschopt), die houdt van "gevaarlijke poëzie", die vindt "moeilijke poëzie" beter dan "makkelijke", kortom, zijn opvattingen snijden geen hout, maar hebben het voordeel dat ze aandacht vragen voor poëzie die bij het publiek minder goed ligt. Voor de functie DdV lijkt hij me de aangewezen figuur.

Bart FM Droog

Hij is inderdaad een van de mogelijke dichters die spraakmakend bezig zou kunnen gaan als DdV. Maar me dunkt dat er meer interessante kandidaten zijn, zoals bijvoorbeeld een Menno Wigman, een Chawwa Wijnberg, een Bart Chabot, etc., etc.

RHCdG

Iets anders: wat betekent "televoting" in godschristusnaam? Vanwaar dat tele, en vanwaar dat voting. Graag. En maar klagen over de ontoegankelijkheid van poëzie!

RHCdG

Echt, ik zie het persbericht al voor me: de Dichter des Vaderlands werd vandaag getelevoot. Lust je nog peultjes?

Joost Baars

Waarom in godsnaam moet de DdV "spraakmakend" bezig zijn? Vervolgvraag: kan dat "spraakmakend" bezig zijn ooit verder reiken dan Gerrit "oooh! hij geeft het koningshuis van jetje" Komrij? Denk je dat, mocht nonkel Driek een hekeldicht op Bush hebben geschreven, dat ze dan in het Witte Huis de batphone hadden gegrepen om met de CIA te bellen: "Quick, have a look at what this Dutch Poet Laureate Dreek is doing"?

Of minder absurd: wat heeft "de" poezie gehad aan die discussie bij Nova, een paar jaar geleden, tussen Serge van Duijnhoven en Ilja Pfeiffer over moeilijke en makkelijke poezie? Reuze spraakmakend was ie, beide heren in een boksring de door Nova versimpelde standpunten gretig innemend, maar er is geen bundel meer of beter door gelezen.

M.H.Benders


Ik ben voor een periforiek democratisch systeem zoals dat Zizek voor ogen staat. De Belgen mogen de Nederlandse DDV kiezen en de Nederlanders de Belgische. Dat verlevendigt de hele boel wat, want plaatselijke democratie is toch maar een rampzalig afvalproduct.

RHCdG

Ja, daar zit wat in: een DdV die niet spraakmakend is, maar het volk het zwijgen es oplegt. Stilte! Poëzie.

M.H.Benders


'Spraakmakend' - is dat woord niet ooit tijdens een RURRRRR aflevering verzonnen? Poezie moet vooral flink sparren. Ook de DDV moet gedwongen worden al sparrend de hort op te gaan, al was het maar om een boompje op te zetten met het uiteraard meesparrende publiek. Poezie, om het even kort te houden, moet gewoon alles maar mag meestalverdomd weinig.

Peter M. van der Linden

Frank Starik lijkt mij een uitermate geschikte kandidaat. Is goed in gelegenheidsverzen, heeft raffinement, talent, charisma, een mooie vrouw en wellicht tijd.

Samuel Vriezen

Misschien, Martijn, moet zelfs de DdV helemaal geen Nederlandse dichter zijn. Ik zou best bij gelegenheid willen weten wat laten we zeggen Linh Dinh over grote gebeurtenissen in ons land te melden heeft. Ik denk dat we dáár pas echt wat van zouden opsteken. En als het dan toch Poetry *International* is dat dit organiseert...

Joost Baars

Uitstekend idee. Ieder land heeft tegenwoordig ook een buitenlandse bondscoach. Waarom Nederland dan geen buitenlandse DdV. En als we dan toch bezig zijn, waarom noemen we de DdV dan geen Bondsdichter. En waarom voeren we geen campagne om Driek van Wissen bondsdichter van Kazachstan te maken?

RHCdG

En waarom moet de DdV eigenlijk een dichter zijn? Kunnen de belangen van de poëzie niet veel beter door een belangenbehartiger worden vervuld? Iemand met ervaring in het bedrijfsleven of de politiek? Kunnen we niet gewoon Bill Gates vragen? Die heeft de ervaring, is een buitenlander, heeft tegenwoordig vrije tijd (belangrijk punt inderdaad), en doet het graag voor noppes ook.

RHCdG

En hier hoeft de ontmanteling niet te stoppen, want waarom zou de DdV zich eigenlijk met Nederlandse poëzie bezig moeten houden: is de Amerikaanse, zoals een factie hier niet nalaat te benadrukken, niet véél belangrijker? Ja, waarom eigenlijk met poëzie überhaupt? Misschien kan de DdV zich voortaan beperken tot zijn eigen huishoudentje: de boodschappen, de was, de tuin. Dan heeft verder niemand last van hem, en kunnen we weer fijn en ondergronds verder.

Joost Baars

Voor ik tot die "factie" wordt gerekend (ik houd nu eenmaal erg van Amerikaanse poëzie): ik laat het wel uit mijn hoofd de Nederlandse poëzie onbelangrijk te noemen. Ik weet ook zeker dat dat voor mijn factiegenoten geldt. Het is meer het belang van de functie DdV die ik in twijfel durf te trekken.

Het ambt is immers best jong. Hoe ging het eigenlijk met de Nederlandse poëzie voordat er een DdV was? Heel erg slecht zeker. En nu is het natuurlijk enorm verbeterd.

pietersz van calumburgh

suggesties:
- provinciale voorrondes via podia waar de dichter zich voor in dient te schrijven en ook betaald wordt voor het optreden.
- Publiek en vakjury geeft punten volgens een vooraf opgesteld beoordelingsmodel.
- per provincie één kandidaat voor de landelijke finale
- landelijke finale via TV, internet, youtube die niet uitsluitend bestaat uit voordrachten van dichters

Hier liggen grote kansen om Dichter des Vaderlands & de poëzie een flinke impuls te geven.

En natuurlijk moet de Dichter des Vaderlands betaald worden voor zijn/haar werk.

M.H.Benders


Ik vind het allemaal zo kleinschalig en kleinzielig. Er moet een serieuze hierarchie worden opgezet met mooie rangen en standen en medailles en diploma's. Grootvizier van Lucebert. Onmetelijke Emir van het Arendsoog. Heytziaan van de Begrijpelukken. Etc.

Een vaderland, dat is niet geheimzinnig genoeg. Wereld, Universum, Omniversum, Vetertheorie. Ik stel me bij deze beschikbaar, maar alleen als het lekker modern via outsourcing op afstand kan worden bestierd.

Dorps

Heb tot nu toe (hier en op Droogs blog) twee criteria gezien voor een toekomstige DdV die bruikbaar lijken, waar op voortgeborduurd kan worden: de dorsmachine en de mooie vrouw. Kunnen we de rest gewoon niet skippen en eerst eens kijken wie dat gedicht over die dorsmachine gaat maken?

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en zullen niet verschijnen op deze weblog voordat de auteur ze heeft goedgekeurd.

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...